O terapii

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

 

Jest to terapia, która oparta jest na więzi, na tak zwanej relacji terapeutycznej pacjenta i psychoterapeuty, na ich wspólnym dialogu, w kontakcie indywidualnym. Jak sama nazwa wskazuje terapia jest procesem dynamicznym, podążającym za pacjentem, towarzyszącym mu. Terapeuta wspólnie z pacjentem na pierwszych trzech spotkaniach formułują cel terapii i kontrakt- zasady, w oparciu o które będą spotykać się na terapii, na tak zwanych sesjach terapeutycznych.

Sesje trwają 45 minut, w zależności od zgłaszanej problematyki, proponuje się 1-2 spotkania w tygodniu.

Ten nurt terapii zakłada, że diagnoza pacjenta, rozumienie pacjenta jest pierwotne do doboru metod pracy, formy dialogu.
W diagnozie uwzględnia się świat wewnętrzny pacjenta, tak zwaną nieświadomą część życia pacjenta, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Objaw zgłaszany przez pacjenta ma naturę wieloczynnikową. Diagnoza jest to proces poszukiwania wyjaśnienia konfliktowości tudzież deficytowości pacjenta. Diagnoza w terapii psychodynamicznej jest formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego, Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami.

Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dzieje się to w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychiatrii i teorii psychoanalizy.

Dla kogo psychoterapia?

Nurt psychodynamiczny daje możliwość pracy z całą populacją pacjentów, jest polecany zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jednak najefektywniejszy jest w pracy z tymi pacjentami, u których niezbędna jest zmiana struktury osobowości.

Kiedy zgłosić się do psychoterapeuty?  Zakres terapii:

 • trudności w relacjach z rodziną, partnerem, dziećmi lub innymi ludźmi,
 • brak zadowolenia z życia,
 • poczucie braku kompetencji,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • fobie, napady paniki, stany lękowe,
 • bóle w klatce piersiowej, bóle głowy, objawy z obszaru układu trawiennego(tzw objawy psychosomatyczne- objawy umiejscowione w ciele),
 • zaburzenia snu, koszmary senne, nawracające myśli, skłonności hipochondryczne (objawy nerwicowe),
 • problemy seksualne,
 • zaburzenia nastroju (chwiejność emocjonalna, zaburzenia depresyjne),
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia osobowości (neurotyczne, borderline),
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia)

Kontakt

„Dom KOMBATANTA”
ul. Teatralna 1
58-500 Jelenia Góra
parter- gabinet 102

 • +48 661 704 354
 • kontakt@najlepszypsycholog.pl